เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท อาณา แมเนจเมนท์ จำกัด

OUR VISION

“We provide Professional Construction Management and the best Design service provider.”

Leading Company

OUR MISSION

ดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยยึดหลักวิชาการทางวิศวกรรม

ผสมผสานและพัฒนาจากประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ งบประมาณ และเวลา บนพื้นฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร

ในแต่ละสาขาตามหลักวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และให้ ความสำคัญกับวัสดุ อุปกรณ์ ที่เลือกใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสม ทั้งในเรื่องของงบประมาณ ความสวยงามคงทน การใช้งานได้จริง ในแต่ละโครงการ

ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบวัสดุ

ขั้นตอนการทำงานตาม Specificationและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Scroll to Top